News
news top
Feb 12, 2018
The Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR), the Dutch Association for the Study of Religion (NGG), The Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) in cooperation with the University of Erfurt Research Centre „Dynamics of Jewish Ritual Practices in Pluralistic Contexts from Antiquity to the Present“ are pleased to announce their joint conference on Interpreting Rituals: Historiographical Perspectives and Pluralistic Contexts, to be held on October 29-31, 2018 at Leiden University.
Twitter

Oct 25, 2016

Lancering NAR

Naar aanleiding van de verkenning Theologie en Religiestudies ‘Klaar om te Wenden’ van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen heeft een afvaardiging van de academische opleidingen theologie en religiestudies besloten tot het oprichten van een landelijk verbindings- en profileringsplatform voor de bestudering van religie en levensbeschouwing onder de naam Netherlands Academy of Religion (NAR).

 

Deze Netherlands Academy of Religion heeft als doel het ondersteunen, uitwerken en coördineren van inhoudelijke samenwerkingsverbanden van faculteiten/departementen, onderzoekscholen, vakverenigingen en individuele wetenschappers/studenten. Ook worden valorisatie-activiteiten gestimuleerd die academische kennis van religie verbinden met maatschappelijke, bestuurlijke en politieke stakeholders en de journalistiek.

 

De NAR gaat van start met een lancering tijdens de NISIS en NOSTER Autumn School. De lancering vindt plaats op 25 oktober van 17:15 tot 19:00 aan de Vrije Universiteit Amsterdam in de Agorazaal 1 (zie programma Autumn School). Middels pitches uit verschillende maatschappelijke velden wordt input voor de NAR geleverd. Vanuit het perspectief van onder meer de journalistiek, onderwijs, cultuur en zorg wordt de urgentie van verbeterde aansluiting bij maatschappelijke vraagstukken uiteengezet.

 

Programma:
17:15 openingswoord Paul van Geest
17:30 Karel Smouter (Journalistiek)
17:40 Janneke Stegeman (Publieke rol theologie / rw)
17:50 Vertegenwoordiger Landelijke Politie aanpak online jihadisme
18:00 Taco Visser (Onderwijs)
18:10 Carmen Schuhmann & Laurens ten Kate (Geestelijk Werk)
18:30 afsluiting & borrel

 

Op 27 oktober om 11:30 wordt bovendien tijdens de NOSTER/NISIS Autumn School en voorafgaand aan de conferentie van het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap een workshop georganiseerd met academische stakeholders waarin gereflecteerd wordt op hoe de NAR deze vragen kan vormgeven en uitwerken (27 oktober van 11:30 tot 13:00 [let op: tijdstip veranderd], VOC zaal, Bushuis Kloveniersburgwal 48). Daarnaast wordt tijdens deze workshop een vervolgtraject uiteengezet richting een grote landelijke conferentie begin 2018.

 

De initiatiefnemers nodigen alle betrokkenen bij de studie van religie en levensbeschouwing in Nederland uit om deel te nemen aan deze openingsbijeenkomsten en het vervolgtraject.

Voor contact: ernst.van.den.hemel@knaw.nl


Voor meer informatie, zie: http://knaw.nl/nl/actueel/nieuws/nederlands-platform-religie-en-levensbeschouwing-opgericht