News
news top
Jun 10, 2019

Training seminar for high school teachers

September 25, 12:30-17h, University of Utrecht

Organized by NGG Working Group Religion Education

 

Het programma en verdere informatie (in het Nederlands) vindt u hier.

 

Twitter

#Instareligion in de klas: over nieuwe beeldtalen in een diverse wereld


Studiemiddag voor VO-docenten

Woensdagmiddag 25 september, 12:30-17u, Universiteit Utrecht (centrum)

Deelname: €47,50 – aanmelding via a.heijstek@uvt.nl

Georganiseerd door de NGG-werkgroep Religion Education


 

Waarom was er eerst geen emoji met een hoofddoek en wilde de 15-jarige Duitse scholiere Rayouf Alhumedhi graag dat er één kwam? (Wat haar overigens ook lukte – kijk maar eens in je telefoon :) Waarnaar verwijst de getatoeëerde Zwarte Madonna op de rug van rapper en muziekproducent P. Diddy (of andere #religioustattoos)?

 

Via instagram en andere social media komen leerlingen in aanraking met deze en talloze andere beelden. Dit maakt ze voor docenten én leerlingen aantrekkelijk: herkenbaar, actueel, en toegankelijk. Maar dit soort nieuwe beelden en beeldtalen kunnen veel meer zijn, en inzicht geven in thema’s als globalisering, individualisme, zingeving, en identiteit. Wat kun je als docent doen om deze thema’s met leerlingen te verdiepen aan de hand van dit soort bronnen? Hoe kun je een beeld echt meer dan duizend woorden laten spreken? Welke kennis en vaardigheden hebben jij en je leerlingen daarvoor nodig? Hoe pak je dat aan in de klas?

 

Op deze studiemiddag aan de Universiteit Utrecht laten dr. Méadhbh McIvor (universitair docent Rijksuniversiteit Groningen) en drs. Joël Valk (docent Corderius College) zien wat deze en andere nieuwe digitale beelden en beeldtalen ons kunnen zeggen over verschillende culturele en levensbeschouwelijke identiteiten en tradities en hoe we hier in onze maatschappij mee omgaan. Méadhbh McIvor bespreekt enkele “religieuze” emoji’s en vraagt zich bijvoorbeeld af hoe en door wie deze emoji’s worden gebruikt (of waarom niet) en wat dit zegt over onze maatschappij. Joël Valk laat zien hoe hedendaagse en populaire beelden (impliciet) teruggaan op heel verschillende beeldtradities en hoe dit soort beelden worden ingezet.

 

Vervolgens gaan de deelnemers in twee workshops, onder leiding van docent Joël Valk en vakdidacticus Marije Verkerk (ICLON, Universiteit Leiden), aan het werk met hoe docenten leerlingen zelf met dit soort nieuwe visuele bronnen aan de slag kunnen laten gaan. Hoe kunnen we leerlingen leren reflecteren op oude en nieuwe beeldtalen en aan de hand daarvan leren betekenisvolle vragen te stellen over een maatschappij vol verschillen en overeenkomsten in levensbeschouwingen en culturen?

 

 

Voor wie?

Met deze combinatie van bronnen, thematiek en didactische leerdoelen is deze studiemiddag expliciet bedoeld voor docenten uit verschillende disciplines (bijvoorbeeld - maar zeker niet uitsluitend - CKV, Maatschappijleer, Godsdienst/Levensbeschouwing) en past de inhoud bovendien bij een deel van de kerndoelen voor het burgerschapsonderwijs.

 

 

Datum en plaats

Woensdagmiddag 25 september 2019, 12u30-17u.

Janskerkhof 13, Stijlkamer Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht

 

 

Voorlopig programma
 • 12:30 Ontvangst en kennismaking met versnapering
 • 13:00 Lezing Joël Valk, “Beelddidactiek: over het gebruik van religieuze beelden als bron - lezing” (inclusief vragen/discussie)
 • 13:45 Lezing Méadhbh McIvor, “Emoji Dei: Religious Iconography in the Digital Age” (inclusief vragen/discussie) [NB: Engels-gesproken]
 • 14:30 Pauze (koffie en thee)
 • 15:00 Parallelle workshops, keuze uit:
  • Marije Verkerk, “Bouwstenen voor beeldende lessen”
  • Joël Valk, “Beelddidactiek: over het gebruik van religieuze beelden als bron –workshop”
 • 16:30 Plenaire discussie
 • 17:00 Einde

 

Kosten en aanmelding

Kosten: 47,50€

Aanmelding (voor 6 september): U kunt zich aanmelden bij Angelique Heijstek: a.heijstek@uvt.nl

NB: De studiedag kan alleen doorgang vinden met een minimum aantal van 10 deelnemers.

 

 

Vragen?

Neem contact op met Angelique Heijstek: a.heijstek@uvt.nl

 

 

Biografieën van sprekers
 • Dr. Méadhbh McIvor is universitair docent Religion, Law and Human Rights aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met een achtergrond in sociale antropologie gaat haar onderzoeksbelangstelling uit naar het snijvlak tussen recht en religie in het hedendaags christendom.
 • Drs. Joël Valk is docent Godsdienst en Levensbeschouwing aan het Corderius College in Amersfoort. Met een achtergrond in Algemene Cultuurwetenschappen heeft hij bijzondere aandacht voor het gebruik van beeld in onderwijs over religie.
 • Drs. Marije Verkerk is vakdidacticus voor Kennis van Religie en Levensbeschouwing aan het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (Universiteit Leiden). Daarnaast is ze docent Levensbeschouwing aan het Stanislascollege in Delft.

 

Door wie?

Deze studiemiddag is een initiatief van de werkgroep Religiewetenschappen en het Voortgezet Onderwijs van het Nederlands Genootschap van Godsdienstwetenschap (NGG), bestaande uit religiewetenschappers, docenten en vakdidactici. De werkgroep streeft naar de bevordering van een religiewetenschappelijke benadering in het middelbaar onderwijs over religie.